Afbeelding
banner

Week van de Biodiversiteit (18 - 26 mei)

Van 18 tot en met 26 mei 2024 is het de ‘Week van de Biodiversiteit’. Het moment bij uitstek dus om te onderzoeken hoeveel biodiversiteit er in ons land is. Voor de gelegenheid sloegen de 14 natuurpartners* die samenwerken in het Europese LIFE-project ‘Belgium for Biodiversity’ de handen in elkaar om een gezamenlijke citizen science-campagne uit te tekenen. Onder de noemer ‘Vollenbak natuur bingen’, wat zoveel betekent als een uitnodiging om zoveel mogelijk tijd in de natuur door te brengen, richt men zich enerzijds tot het grote publiek om kennis en draagvlak voor biodiversiteit in het algemeen te verhogen, maar anderzijds ook tot de kenners onder ons om hun bijdrage te leveren aan het monitoren van onze biodiversiteit via een grootschalige Europese ‘Bioblitz’.

Met ‘Vollenbak natuur bingen’ vragen de natuurpartners aan alle inwoners van ons land om tussen 18 en 26 mei om zoveel mogelijk biodiversiteit in kaart te brengen. Dat kan in een natuurgebied of parkje in de buurt, maar uiteraard ook gewoon in de tuin of langs de straatkant. Waarnemingen kunnen makkelijk geregistreerd worden via de gratis app Obsidentify. Ze worden tijdens de Week van de Biodiversiteit voor het gemak gebundeld in één grote ‘Biodiversiteitschallenge’. Op die manier wordt alle data samen verzameld. Er wordt geen afbakening van soorten gedaan: elke waarneming van een echt dier of echte elke plant kan geregistreerd worden.

Niet enkel in België wordt tijdens die week extra aandacht besteed aan biodiversiteit. Op Europees niveau loopt gedurende de campagneweek ook een Europese ‘Bioblitz’. Tijdens een Bioblitz proberen natuurliefhebbers -en experten zoveel mogelijk waarnemingen te doen in een afgebakend gebied. In totaal zullen er in meer dan 40 Europese Natura 2000-gebieden bioblitzen georganiseerd worden. In België alleen al zijn dat er maar liefst 14. Ons land is dus Europees zeer goed vertegenwoordigd. Wanneer via de Obsidentify-app een waarneming geregistreerd wordt in een deelnemend Natura 2000-gebied, telt deze automatisch mee voor de Europese Bioblitz. Aandachtspunt blijft uiteraard wel dat je binnen natuurgebieden steeds op de paden blijft en geen schade toebrengt aan de natuur of voor verstoring zorgt.

Met dit citizen science-project willen de LIFE B4B-partners op een korte periode van één week zoveel mogelijk zicht krijgen op de biodiversiteit in ons land. In verschillende natuurgebieden worden al jaren inspanningen geleverd om verschillende soorten in stand te houden en te versterken. Deze campagne is één van de manier om te meten hoe we ervoor staan. Alle informatie over de campagne en de deelnemende gebieden is terug te vinden op de website van LIFE project B4B.