Afbeelding
bosanemoon
Afbeelding
An illustration of a sign that reads 'Natura 2000'

Natura 2000 Branding

Promoten van Natura 2000 

 

Tegen 2025 ontwikkelen we een communicatiestrategie waarmee we het algemene bewustzijn en de algemene waardering rond biodiversiteit zichtbaar willen vergroten. De ambitie is om tegen 2031 alle relevante doelgroepen het belang van biodiversiteit te doen inzien en zo het draagvlak voor meer en betere natuur aanzienlijk te vergroten. 

 

We ontwikkelen een gemeenschappelijke strategie voor alle regio's, maar behouden de mogelijkheid voor de regio's om eigen klemtonen te kunnen (blijven) leggen. Biodiversiteit is tenslotte een regionale bevoegdheid in België. De sterkte zal echter gehaald worden uit synergiën tussen de regio's. Er zal dus wat betreft branding van Natura 2000-netwerk sterk ingezet worden op samenwerking.

 

De klemtonen binnen het thema branding Natura 2000 zijn:

 

Bewustmaking van de maatschappij.

Het is belangrijk dat de maatschappij bewust gemaakt wordt van de waarde van biodiversiteit. Daarom is het credo 'breng de natuur bij de mensen'. We willen binnen LIFE Belgium for Biodiversity inzetten op het zichtbaar maken van de rijke biodiversiteit, ook in België. Onbekend is immers onbemind. We doen dit door te zoeken naar manieren om letterlijk de kloof tussen mens en natuur te verkleinen, maar ook door uit te leggen welke meerwaarde een grote biodiversiteit heeft om antwoorden te bieden aan fenomenen zoals droogte of overstromingen. 

 

Bewustmaking van het Natura 2000-concept en -netwerk.

Hier ligt een klemtoon op het branden van Natura 2000. Samen met alle regio's wordt een methodologie ontwikkeld en getest in het Zoniënwoud in Brussel. Deze branding zal later worden opgeschaald naar de andere regio’s. Dit houdt ook in dat het publiek naar de beschermde gebieden wordt geleid waar het mogelijk is. Als mensen de natuur op een leuke manier beleven, zijn ze sneller overtuigd van de waarde van biodiversiteit en de bescherming ervan.