Afbeelding
Zon door de bomen
Afbeelding
An illustration of a magnifying glass and a plant

Monitoring & evaluation

Monitoring en evaluatie

 

Dit project heeft de ambitie om een positieve impact op de Belgische biodiversiteit te realiseren. Om dit goed op te volgen, worden er specifieke KPI’s (Key performance indicators) gedefinieerd. Deze KPI's worden op regelmatige tijdstippen opgevolgd en gerapporteerd aan de Europese Commissie en de stakeholders. Het project management team faciliteert dit proces door het verzamelen en beheren van de data.

Deze KPI's moeten toelaten om ook een socio-economische impactstudie uit te voeren, gebaseerd op de GISELE methodologie met als doel om een grondige analyse te maken van de sociaaleconomische impact van het project. Deze analyse leert ons welke acties een grote impact hebben en mogelijk verder moeten opgeschaald en/of herhaald worden. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal ook een methodiek ontwikkelen en data verzamelen over de implementatie van de doelstellingen voor natuurbehoud. Momenteel bestaat er geen systeem om beheerplannen effectief uit te voeren en terreinactiviteiten in real-time op te volgen. Het Agentschap is bezig met het creëren van een terreinbeheerapplicatie die een snelle registratie toelaat van terreinactiviteiten (wat,waar, wanneer). Hierdoor wordt een rapportage mogelijk van de herstelactiviteiten op publieke domeinen in beheer bij het Agentschap. Deze applicatie en methodologie kunnen verder worden opgeschaald in de andere regio's (bv. Brussel, Wallonië) en mogelijk inspirerend zijn voor andere terreinbeheerders via het Eurosite-netwerk op Europees niveau. 

 

Natuurpunt zet in op de ontwikkeling van remote sensing voor het monitoren van ecosysteemherstel. Het doel van deze actie is om de biotische en abiotische veranderingen op landschapsschaal te monitoren in natuurgebieden om zo de kwaliteitsverbetering en oppervlaktetoename gestandaardiseerd op te volgen. Voor kleinere natuurherstelprojecten bestaan er al goed ontwikkelde monitoringmethodieken en -protocollen voor habitats en soorten (bijv. www.meetnetten.be) . Voor grootschalige natuur- en ecosysteemherstelprojecten die ingrijpen op landschapsschaal, is dit echter nog niet het geval. Met deze actie wordt een nieuwe, kosten- en tijdefficiënte monitoringaanpak ontwikkeld, dit met behulp van teledetectie in een groot proefgebied waar al verschillende herstelprojecten hebben plaatsgevonden, lopen of gepland zijn. De periodieke herhaling van deze landschapsmonitoring zorgt voor een kwaliteitsberekening op lange termijn en maakt vroegtijdige detectie van aandachtspunten of probleemgebieden mogelijk.