Afbeelding
otter

Fauna uitstapplaatsen

Het departement Omgeving werkt samen met de Vlaamse Waterweg aan veilige uitstapplaatsen in het Kanaal voor onze fauna.

Deze actie kadert in het VAPEO (Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering)

In deze video wordt het project verder toegelicht (NL).