Poldercomplex

Afbeelding
smient

De Uitkerkse Polder heeft haar internationale faam te danken aan vogels. Vogels strijken hier het hele jaar neer om zelfs op adem te komen van hun lange trektochten. Van 15 november tot 15 februari is het ganzenseizoen en kan je in de Uitkerkse Polder allerlei soorten ganzenwaarnemers zoals kleine rietgans, grauwe gans en kolgans. 

Tienduizenden kleine rietganzen, een groot deel van de populatie uit Spitsbergen, brengen het donkerste deel van de winterdeur in de kustpolders. Samen met de andere eenden en ganzenvormen de vogels soms een groep van wel meer dan honderdduizend watervogels. Een mooi schouwspel!


Soorten als smient zijn paraplusoorten voor andere weidevogels en steltlopers zoals kievit, tureluur, scholekster, goudplevier en rosse grutto. Deze mooie, fluitende eenden zijn vaak druk in de weer om hun verenkleed op te poetsen. Zij rusten immers overdag en grazen ’s nachts. Een winters zonneschijn laat hun gele voorhoofd goed uitkomen.


In april en mei zijn weidevogels troef. Onder meer de Kemphaan, tureluur en scholekster kan je dan spotten. De Uitkerkse Polder was de laatste broedplaats in België van de kemphaan, ze kwamen er broeden tot 1969. Op trek en vooral in de winter komt de kemphaan wel in hoge hoeveelheden voor in de polders, de Blankaart en De Bourgoyen.


Het belang van de Uitkerkse Polder is groot voor soorten zoals tureluur en kluut, omdat deze soorten in Vlaanderen voornamelijk broeden in biotopen die op korte termijn zullen verdwijnen. Het gerichte natuurbeheer kan naast de opmerkelijke uitbreiding van kritische weidevogels ook een langdurige garantie bieden voor het behoud van deze soorten in Vlaanderen.


Dankzij het remwater, afkomstig uit het veen, de slootjes en het grondwater, zijn hier unieke planten terug te vinden. Melkkruid en zeekraal groeien op slikken en schoren, maar vaak in de Uitkerkse Polder vind je ze binnendijks. Een zeldzaamheid in Europa. Om te kiemen heeft zeekraalzaad zoet water nodig. Zorg daarom voor regenbuien in het vroege voorjaar. Van zodra het plantje ontkiemt, neemt het actieve zout op.


Elk jaar overwintert een aantal velduilen in de Uitkerkse Polder. De polders zijn een kopie van de open broedgebieden van de velduilen meer naar het noorden. Ze vaak meestal ‘s morgens of bij valavond. Het is niet gemakkelijk om een ​​velduil te spotten. Proberen maar!!


Klik hier voor meer informatie over de Uitkerkse Polder in het Poldercomplexgebied!
Klik hier om naar de Bioblitz-pagina van dit Natura 2000-gebied te gaan.
Klik hier om Obsidentify te installeren.

Foto: Yves Adams (Vilda)