Duingebieden

Click here to go back to the map of participating N2000-areas.
Afbeelding
duindoorn

De grote variatie aan biotopen aan de kust, zoals de typische slikken en schorren, de stuifduinen, de duinvalleien... trekken unieke planten en dieren aan. Deze zone omvat de meeste duingebieden aan onze kust, alsook de IJzermonding, het Zwin en enkele binnenduinen. Dit habitatrichtlijngebied overlapt grotendeels met het vogelrichtlijngebied Westkust en deels met het vogelrichtlijngebied het Zwin. In de duingebieden is er een grote variatie aan biotopen aanwezig, met overgangen van zoutwaterslikken en –schorren, strand (met lokaal voorduinen) over kalkrijke en meer kalkarme duinen tot polder.

Dit gebied ligt in de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist.

Eén van de gebieden waarin je heel wat soorten kan aantreffen is ‘Ter Yde’. Denk hierbij aan het duinviooltje, de kleine parelmoervlinder, helmgras, zeewolfsmelk, blauwe zeedistel, kuifleeuwerik, aalscholver of duindoorn.


Klik hier voor meer informatie over het gebied Ter Yde!
Klik hier om naar de Bioblitzpagina van dit Natura 2000-gebied te gaan.
Klik hier om Obsidentify te installeren. 
 

Foto: duindoorn, Reinhardt Strubbe

Deze soorten kan je misschien zien tijdens een bezoek aan dit N2000-gebied:

Afbeelding
Duinvioolje
Afbeelding
Helmgras
Afbeelding
Blauwe zeedistel
Afbeelding
Kleine Parelmoervlinder
Afbeelding
Aalscholver
DuinviooltjeHelmgrasBlauwe ZeedistelKleine ParelmoervlinderAalscholver
(c) Reinhardt Strubbe(c) Reinhardt Strubbe(c) Reinhardt Strubbe(c) Luc Van Assche(c) Koen Devos

 
Laat deze video je verlekkeren op een bezoek!
Filmbestand